Het komt regelmatig voor dat volwassen eiken verplanten de enige manier is om een boom te behouden. Dat is bijvoorbeeld het geval als zo’n boom op een plek staat waar bouwwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Eiken verplanten kan met behulp van de daarvoor ontwikkelde palletmethode succesvol worden uitgevoerd. BTL is gespecialiseerd in deze manier van bomen verplaatsen. In 99 procent van de gevallen overleeft de boom zo’n verplaatsing. Voorwaarde is dat de juiste voorbereidingen zijn getroffen. Eiken verplanten kost gemiddeld vijf jaar tijd als de voorbereidingen en de nazorg worden meegerekend.

Voorbereiding eiken verplanten

De voorbereiding voor eiken verplanten begint al ruim een jaar voordat de boom werkelijk naar zijn nieuwe locatie wordt gebracht. In een ruime cirkel rond de stam worden de wortels doorgestoken. Daardoor ontstaat een kluit, vaak van wel 5 x 5 meter en 1,5 meter diep. De resterende wortels in de kluit krijgen een behandeling waardoor extra wortelgroei zal plaatsvinden en de kluit wordt ingepakt in folie. Zolang de boom op zijn oude locatie staat wordt indien nodig extra water gegeven. Een ander deel van de voorbereidingen bestaat uit het snoeien van de boom. De kroon krijgt daardoor een wat compactere vorm.

Eiken verplanten met een kraan

Op de dag van het eiken verplanten worden er eerst sterke buizen onder de kluit bevestigd. Daar kan de boom aan worden opgetild. Dat wordt met een zware kraan gedaan. Vervolgens wordt de boom naar de nieuwe plantplaats gebracht. Daar is alvast een gat uitgegraven waar de kluit ruimschoots in past. De buizen en de andere verpakkingsmaterialen van de kluit worden verwijderd en het gat rondom de kluit wordt dichtgegooid. Dan kan de boom opnieuw gaan wortelen. Dat wordt in de eerste drie jaren na de verplaatsing gemonitord. Als dat nodig is krijgt de boom extra water.